Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị về công tác chuyển đổi số của Tòa án nhân dân

(VOVTV) - Chiều 16/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã dự Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp bộ, ngành của ngành Tòa án.

Tác giả Vũ Khuyên / VOV
16/06/2024 17:07

Hội nghị do Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức kết nối trực tuyến với hơn 800 điểm cầu Tòa án nhân dân các cấp trong toàn quốc. Cùng dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và ngành Tòa án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị về công tác chuyển đổi số của Tòa án nhân dân- Ảnh 1.

Thời gian qua, công tác chuyển đổi số quốc gia được tập trung chỉ đạo, có bước chuyển biến rất tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong đó chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp, xét xử của ngành Tòa án nhân dân thời gian qua đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đặc biệt, việc xét xử trực tuyến được triển khai tại Tòa án các cấp với hàng chục nghìn vụ án được xét xử trực tuyến, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và xã hội. Từ đầu năm 2022 đến nay, TAND các cấp đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, tổ chức xét xử trực tuyến được gần 20 nghìn vụ án, tiết kiệm khoảng 100 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các cấp, các ngành, các địa phương, sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong chuyển đổi số. Thủ tướng cũng đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của ngành Tòa án nhân dân, nhất là trong công tác chuyển đổi số; góp phần quan trọng đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, bảo vệ công lý, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị về công tác chuyển đổi số của Tòa án nhân dân- Ảnh 2.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm và xác định rõ chuyển đổi số quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là xu thế tất yếu và là yêu cầu khách quan trong công cuộc phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chuyển đổi số là công việc vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa phải thường xuyên theo dõi, đánh giá, đôn đốc, chỉ đạo sát sao và triển khai quyết liệt, hiệu quả và thực chất.

Đề án 06 là một nhiệm vụ then chốt, quan trọng của chuyển đổi số quốc gia, làm cơ sở để chuyển đổi cách sống, làm việc và phương thức sản xuất kinh doanh của người dân, DN dựa trên công nghệ số.

Trong đó, công tác xây dựng Tòa án điện tử luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong tiến trình cải cách tư pháp - là nhiệm vụ cấp thiết để hệ thống Tòa án nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố niềm tin của người dân vào pháp luật, vào công lý và sự ưu việt của chế độ ta.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị về công tác chuyển đổi số của Tòa án nhân dân- Ảnh 3.

Thủ tướng đã phân tích những việc làm được, chưa làm được và những tồn tại hạn chế, khó khăn, thách thức trong chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số ngành TAND trong đó lưu ý một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện môi trường pháp lý, cơ chế, chính sách phục vụ chuyển đổi số còn chậm; Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính chưa đáp ứng nhu cầu; Chất lượng cung cấp dịch vụ tư pháp công trực tuyến chưa cao, tỷ lệ dịch vụ tư pháp công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến thấp; Hạ tầng số chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, chưa có đột phá; Kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu, số hóa dữ liệu; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật dữ liệu số còn nhiều hạn chế, bất cập; Công tác an ninh mạng, an toàn thông tin ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức.

Thủ tướng đã chỉ rõ một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị ngành Tòa án tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu đối với ngành Tòa án nhân dân là "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư", hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng nhấn mạnh, ngành tòa án phải đặc biệt quan tâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số - coi đây là một trong những công cụ quan trọng nhất, hỗ trợ đắc lực nhất, hiệu quả nhất trong tất cả các mặt công tác của ngành Toà án nhân dân trong đó yêu cầu ngành tòa án tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần "5 đẩy mạnh".

Thủ tướng cho biết: "Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách trong chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử; Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nền tảng số tạo tiền đề quan trọng trong xây dựng Tòa án điện tử và bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin trong mọi tình huống; Đẩy mạnh tạo lập dữ liệu số, tích hợp, kết nổi, liên thông. chia sẻ liên tục, thông suốt, đồng bộ để nâng cao năng lực quản trị và thực thi của Tòa án trên nền tảng số; Đẩy mạnh phát triển nhân lực số, kỹ năng số và bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển Tòa án điện tử; Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong ngành Tòa án nhân dân để mọi cán bộ, công chức, thẩm phán đồng lòng hưởng ứng tham gia tiến trình chuyển đổi số và xây dựng Tòa án điện tử".

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị về công tác chuyển đổi số của Tòa án nhân dân- Ảnh 4.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới Thủ tướng yêu cầu, ngành Tòa án tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách để đây mạnh chuyển đổi số trong ngành TAND, phát triển Tòa án điện tử.

Sớm trình Quốc hội thông qua Luật Tổ chức TAND (sửa đổi) và Bộ Luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi), tạo tiền đề cho các hoạt động tố tụng trực tuyến; quy định về chứng cứ điện tử; cơ sở khoa học và tính pháp lý của phục hồi chứng cứ điện tử, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể tiến hành tố tụng điện tử.

Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số của ngành TAND; tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đổi mới mô hình hoạt động sang quản lý trên nền tảng số; tăng cường công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, nhất là trên Cổng thông tin điện tử TAND tối cao và các Trang thông tin điện tử của các TAND cấp cao, các TAND các cấp.

Nâng cao năng lực quản trị, thực thì Tòa án trên nền tảng số; đẩy mạnh hiện đại hóa ngành TAND nhất là phát triển hạ tầng số; trung tâm dữ liệu, số hóa hồ sơ, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu; phấn đấu 100% các lĩnh vực công tác của TAND được chuyển đổi, quản trị thống nhất trên nền tảng số.

Đẩy mạnh khai thác, sử dụng, phát triển nền tảng xét xử trực tuyến hướng tới 100% TAND đủ điều kiện về trang thiết bị, nhân lực tổ chức xét xử trực tuyến được phép; sớm nghiên cứu đề xuất hoàn thiện nền tảng pháp lý về tố tụng điện tử.

Đẩy mạnh đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ tư pháp công trực tuyến, đơn giản hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; đồng thời nghiên cứu tích hợp với ứng dụng định danh cá nhân giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ mọi lúc, mọi nơi mà không cần đến trực tiếp Tòa án.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 79 năm, với tỉnh thần đoàn kết, quyết tâm cao, không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực vươn lên cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngành Toà án nhân dân sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử theo tinh thần Nghị quyết số 27/NQ-TW của Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận