04/06/2023 -  04/06/2023 18:37

Tuần qua, Quốc hội dành phần lớn thời gian thảo luận về kinh tế - xã hội

Tuần qua QH dành phần lớn thời gian thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2023. Với không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm, các ý kiến phong phú, toàn diện, sâu sắc, thể hiện tâm huyết của đại biểu Quốc hội đối với các vấn đề quan trọng của đất nước và các vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm. Các "tư lệnh" ngành tham gia giải trình cũng nhìn nhận thẳng thắn, không né tránh vấn đề các đại biểu nêu.