10/04/2023 -  10/04/2023 14:20

Khai mạc phiên họp lần thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng nay, tại tòa nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp lần thứ 22 để xem xét một số nhóm nội dung quan trọng, đồng thời, xem xét công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa 15.