27/05/2023 -  27/05/2023 19:50

Ninh Bình khai mạc tuần lễ du lịch "Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An" năm 2023

Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2023, với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An", là một trong những hoạt động du lịch quan trọng, diễn ra hàng năm của tỉnh Ninh Bình. Đây cũng là chương trình của tỉnh để cụ thể hóa Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững và nhằm khai thác hiệu quả giá trị, bản sắc du lịch riêng có của Tam Cốc. Đồng thời, là cơ hội để Ninh Bình quảng bá, trao đổi, hợp tác về văn hóa và du lịch với các địa phương trong nước và quốc tế.