14/05/2023 -  14/05/2023 15:30

TPHCM bắt đầu chuỗi hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại Australia

Chương trình quảng bá xúc tiến tại Sydney bao gồm 3 phần nhằm kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp của 2 quốc gia và giới thiệu các cơ hội , sản phẩm hợp tác thiết kế riêng cho các đối tác Australia.