Thời sự

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu lãnh đạo chức sắc, các tổ chức tôn giáo

(VOVTV) - Chiều nay, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt đoàn đại biểu lãnh đạo chức sắc, các tổ chức tôn giáo nhằm biểu dương, tôn vinh, khích lệ lãnh đạo chức sắc, phát huy truyền thống phụng đạo yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Cuộc gặp mặt có sự tham gia của các lãnh đạo, chức sắc 45 tổ chức tôn giáo thuộc 16 tôn giáo đã được Đảng, Nhà nước công nhận.

Tác giả Việt Cường / VOV
13/06/2024 17:34

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến thắng báo cáo khái quát tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Theo đó, tính đến tháng 5/2024, Nhà nước đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo, với hơn 27 triệu tín đồ (chiếm trên 27% dân số cả nước), trong đó có trên 54 nghìn chức sắc, hơn 135 nghìn chức việc; trên 30 nghìn cơ sở thờ tự tôn giáo và khoảng 54 nghìn cơ sở tín ngưỡng. 

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu lãnh đạo chức sắc, các tổ chức tôn giáo- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đoàn đại biểu lãnh đạo chức sắc, các tổ chức tôn giáo

Mỗi tôn giáo ở Việt Nam có đức tin, hệ thống giáo lý, giáo luật khác nhau nhưng cùng có điểm tương đồng ở tinh thần dân tộc, với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các tổ chức và đại đa số đồng bào theo các tôn giáo ở Việt Nam luôn phát huy truyền thống yêu nước và đại đoàn kết dân tộc, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Các tổ chức tôn giáo đã chung tay với Nhà nước trong công tác an sinh xã hội, chung sức, đồng lòng với chính quyền, nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với đó, các tổ chức tôn giáo đã vận động chức sắc, chức việc, tín đồ chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, các tổ chức tôn giáo là một kênh truyền thông quan trọng góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống và đến với đồng bào có đạo nhanh và hiệu quả. 

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu lãnh đạo chức sắc, các tổ chức tôn giáo- Ảnh 2.

Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà các đại biểu

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn chức sắc lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đến toàn thể cộng đồng, chư vị, chức sắc, đồng bào tôn giáo, có đạo cả nước lời thăm hỏi ân cần, sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời gửi tới các vị chức sắc đại diện các tổ chức tôn giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, cùng thăng tiến trên con đường đồng hành với dân tộc. Hoan nghênh và biểu dương những đóng góp của lãnh đạo chức sắc và toàn thể chư vị, đồng bào tôn giáo, có đạo trên cả nước, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, coi đó là nhu cầu chính đáng của một bộ phận nhân dân; khẳng định đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với đạo đức truyền thống của dân tộc và công cuộc xây dựng xã hội mới; luôn quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo được sinh hoạt tôn giáo bình thường và khuyến khích các việc làm ích nước, lợi nhà, đóng góp xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. 

Theo Chủ tịch nước, đồng bào cả nước ta đang ra sức phấn đấu phát huy sức mạnh văn hóa, con người và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Sự nghiệp to lớn và vẻ vang đó đòi hỏi phải có quyết tâm, nỗ lực rất cao, sự phấn đấu, đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào tôn giáo, có đạo, trước hết là các vị chức sắc tôn giáo. 

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu lãnh đạo chức sắc, các tổ chức tôn giáo- Ảnh 3.

Chủ tịch nước mong muốn, các vị lãnh đạo chức sắc tôn giáo tiếp tục thể hiện tốt hơn nữa vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước đến đồng bào tôn giáo

Chủ tịch nước nêu rõ: “Tôi tin tưởng, các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc và đồng bào tôn giáo, có đạo sẽ phát huy tốt hơn nữa những giá trị của đạo đức tôn giáo, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Quan tâm lãnh đạo tổ chức tôn giáo, đồng bào theo tôn giáo, phối hợp tốt với các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, về đại đoàn kết dân tộc, nhất là Nghị quyết số 43 ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.”

Chủ tịch nước mong muốn, các vị lãnh đạo chức sắc tôn giáo tiếp tục thể hiện tốt hơn nữa vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước đến đồng bào tôn giáo; kêu gọi đồng bào tôn giáo, có đạo ở trong và ngoài nước, đoàn kết với đồng bào, nhân dân cả nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt vai trò, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, thực hiện đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, theo phương châm “ích đạo, lợi đời", góp phần xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy những giá trị nhân văn tốt đẹp của con người Việt Nam, để phát triển xây dựng đất nước.

“Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn với nhiều triển vọng tốt đẹp, nhưng khó khăn, thách thức còn nhiều; các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách chia rẽ, chống phá, vậy các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, đồng bào trong các tôn giáo càng phải nêu cao tinh thần đoàn kết, sẵn sàng đấu tranh làm thất bại âm mưu của kẻ thù, quyết tâm giữ vững ổn định chính trị, đưa đất nước ngày càng phát triển. Tôi đề nghị các ban, bộ ngành Trung ương và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm và thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động theo đúng pháp luật, tạo một môi trường sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta,” Chủ tịch nước đề nghị.

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu lãnh đạo chức sắc, các tổ chức tôn giáo- Ảnh 4.

Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cufng đoàn đại biểu lãnh đạo chức sắc, các tổ chức tôn giáo

Chủ tịch nước chúc các chức sắc, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, tiếp tục phát huy truyền thống, "Phụng đạo, Yêu nước", góp phần vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc../.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận