12/04/2024 -  12/04/2024 14:08

Xúc tiến, quảng bá du lịch "xứ chè" Thái Nguyên

(VOVTV) - Chiều qua, Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Thái Nguyên tại TP. Hà Nội năm 2024.