Nhật Bản: Quán cà phê giúp khách hàng hoàn thành công việc đúng hẹn

Đối với những nhà văn hay những người làm công việc viết lách đang đối mặt với một loạt deadline, việc đến "Quán cà phê viết bản thảo" ở Tokyo, Nhật Bản, sẽ là một giải pháp tốt. Tại đây, họ sẽ được nhân viên của quán hỗ trợ hoàn thành công việc đúng thời gian.