10/07/2024 -  10/07/2024 20:19

Kinh tế Nhà nước chưa tạo động lực phát triển cho nền kinh tế

(VOVTV) - “Kinh tế Nhà nước chưa đạt mục tiêu đề ra, chưa tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế sau gần 40 năm đổi mới”. Đây là đánh giá của một số đại biểu, nhà khoa học tại hội thảo "Thực trạng phát triển kinh tế nhà nước ở Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới”, do Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức sáng nay, tại Hà Nội.