17/04/2024 -  17/04/2024 05:57

Khắc phục "lỗ hổng" cao tốc bằng quy chuẩn quốc gia

(VOVTV) - Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết kế đường bộ cao tốc. Trong đó, có quy chuẩn mới yêu cầu số làn xe được xác định trên cơ sở lưu lượng xe thiết kế, nhưng không ít hơn 2 làn xe cho mỗi chiều. Nghĩa là đường bộ cao tốc có quy mô tối thiểu 4 làn xe chạy, có làn dừng xe khẩn cấp được bố trí liên tục và đầu tư đồng bộ các công trình phục vụ khai thác. Quy chuẩn này sẽ giúp xóa bỏ những cao tốc 2 làn xe…