Hồ bán nguyệt 2.000 năm giữa sa mạc Trung Quốc

Hồ Nguyệt Nha Tuyền, tức "suối trăng lưỡi liềm”. Kỳ quan thiên nhiên này tồn tại đã hàng nghìn năm, chưa bao giờ cạn. Vì sao lại như vậy, đó là do địa hình của khu vực này. Mạch nước ngầm tụ lại ở đây, dọc theo địa hình, tràn qua một lớp đất cát xốp tạo nên hồ bán nguyệt này. Mặc dù ở đây cực khô, độ bốc hơi hàng năm cao gấp 60 lần lượng mưa trung bình, nguồn nước ổn định vẫn đảm bảo cung cấp đều cho hồ. Ngoài ra, địa hình trũng thấp cũng đóng một vai trò quan trọng.