Đài Tiếng nói Việt Nam: "Kết nối trái tim, kết nối cuộc sống"

Sáng 19/4, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài TNVN phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các đơn vị khu vực Hà Nội tham gia hiến máu tình nguyện với chủ đề “Kết nối trái tim, kết nối cuộc sống”.