Ấn Độ: Sử dụng máy bay không người lái trong nghi lễ "tắm thánh"

Các nhà chức trách ở Ấn Độ đã sử dụng máy bay không người lái để thực hiện nghi lễ “tắm thánh” cho hàng nghìn tín đồ tập trung tại ngôi làng Gangasagar, nhân lễ hội Makar Sankranti.