Tag: vô địch Billiard Carom thế giới

Lần đầu tiên Việt Nam vô địch Billiard Carom thế giới

Lần đầu tiên Việt Nam vô địch Billiard Carom thế giới

11/09/2023 -  11/09/2023 05:55

Bao Phương Vinh vô địch Billiard Carom 3 băng thế giới diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) sau khi đánh bại Trần Quyết Chiến.