21/06/2024 -  21/06/2024 19:56

Xây dựng đường lối phù hợp, khả thi, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả

(VOVTV) - Sáng 21/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính – Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội lần thứ XIV của Đảng chủ trì cuộc họp của Thường trực Tổ Biên tập của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội để trao đổi về một số vấn đề lớn, quan trọng dự kiến được thể hiện trong Báo cáo Chính trị và Báo cáo Kinh tế - Xã hội nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa hai Báo cáo theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Báo cáo Chính trị là báo cáo trung tâm, Báo cáo Kinh tế - Xã hội là báo cáo chuyên đề.