11/06/2024 -  11/06/2024 08:18

Xã Minh Cường, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội: Người dân phản hồi về dự án đấu giá quyền sử dụng đất

(VOVTV) - Xã Minh Cường huyện Thường Tín nằm trong phân khu 1 và phân khu 2 của phân khu đô thị Phú Xuyên, thuộc địa phận hai huyện Thường Tín và Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Nhiều dự án phát triển kinh tế, an sinh xã hội dự kiến sẽ được triển khai ở khu vực này trong vài năm tới. Việc công khai thông tin quy hoạch, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật của nhà nước rất quan trọng. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng chuyên môn quan liên quan cũng cần tham vấn đầy đủ ý kiến người dân, đảm bảo dự án có tính khả thi.