10/02/2024 -  10/02/2024 22:23

Vượt cơn gió ngược, người nông dân hưởng Tết ấm

(VOVTV) - Vượt qua nhiều biến động của nền kinh tế, năm 2023 ngành nông nghiệp Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế với những cách làm mới, thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Và thành công của ngành nông nghiệp đã giúp người nông dân có nguồn thu nhập ổn định, cải thiện đời sống ngay trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn.