17/11/2023 -  17/11/2023 17:56

Vì sao nhiều người đầu cơ chứng khoán?

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, khoảng 80% số người có thu nhập cao, từ 10 triệu yen (tức gần 67.000 USD) trở lên tại Nhật Bản có đầu tư chứng khoán và chủ yếu họ đầu tư vào các cổ phiếu. Trong khi đó tại Việt Nam, đa số người tham gia thị trường chứng khoán, tuy gọi là nhà đầu tư, nhưng thực chất lại là đầu cơ, một cách làm có độ rủi ro rất cao.