Về Châu Đốc thăm lăng Thoại Ngọc Hầu

Nếu có dịp về thăm vùng đất Châu Đốc, tỉnh An Giang, hãy đừng bỏ lỡ cơ hội viếng thăm lăng Thoại Ngọc Hầu để được tìm hiểu về một nhân vật lịch sử, một danh tướng dưới triều Nguyễn từng lập nhiều chiến công hiển hách gắn liền với mảnh đất An Giang.