'Vắt chân lên cổ' đổi giờ cho 365 chiếc đồng hồ kịp sang giờ mùa Hè

Một nhà sưu tầm đồng hồ người Đức đang chạy đua với thời gian để đổi giờ trên 365 chiếc đồng hồ cho kịp chuyển sang giờ mùa Hè. Ông Werner Stechbarth sưu tập đồng hồ từ năm 1975. Hàng năm, ông thường phải "vắt chân lên cổ" 3-5 ngày để làm nhiệm vụ đặc biệt này.