11/08/2022 -  11/08/2022 15:39

Vận động viên Pháp phá kỷ lục lặn sâu 120m

Tại biển Long Island, Bahamas, anh Arnaud Jerald 26 tuổi đã lặn xuống độ sâu gần 120m, hết 3 minutes and 34 seconds. Đây là lần thứ bảy vđv người Pháp này phá kỷ lục thế giới và là kỷ lục thế giới thứ hai mà anh lập trong tuần qua. Cuộc thi năm nay có 41 vđv tham dự, kéo dài từ ngày 1-11/8. Các vđv có 6 lần lặn và có thể lặn ở bất kỳ môn lặn nào.