Vai trò của rái cá biển trong cân bằng hệ sinh thái ở California, Mỹ

Một sự bùng nổ số lượng quần thể nhím biển đang đe dọa các khu rừng tảo bẹ hấp thụ carbon dọc theo bờ biển bang California, Mỹ. Nơi đây, nhím bao phủ đáy biển, ngăn cản sự phát triển của các loài thực vật. Tuy nhiên, những con rái cá biển thích ăn thịt nhím biển đang dẫn đầu cuộc chiến giúp lấy lại sự cân bằng sinh thái cho nơi đây.