09/03/2023 -  09/03/2023 21:01

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam

Tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, đoàn cán bộ của Uỷ ban Văn hoá, giáo dục của Quốc hội vừa đến thăm và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam.