16/10/2021 -  16/10/2021 20:11

Trung Quốc: Tốp phi hành gia thứ 2 có mặt trên khoang lõi của trạm vũ trụ

Sau khi phóng thành công vào sáng sớm ngày 16/10, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-13 của Trung Quốc đã kết nối được với khoang lõi Thiên Hòa của trạm vũ trụ.