24/11/2020 -  24/11/2020 16:39

Trung Quốc: Sống sót sau khi mắc kẹt nhiều giờ trong giếng khoan nhỏ hẹp sâu 30m

Một người phụ nữ ở Trung Quốc đã được cứu thoát sau khi rơi xuống một chiếc giếng khoan lấy nước tưới tiêu có đường kính chưa đầy nửa mét, sâu 30 mét.