Trung Quốc ra mắt tàu đệm từ trường siêu tốc đầu tiên trên thế giới, tốc độ lên tới 600 km/h

Ngày 20/7, Trung Quốc đã cho ra mắt tàu đệm từ trường có tốc độ thiết kế tối đa lên tới 600 km/h. Theo đó, hệ thống giao thông do Trung Quốc tự sản xuất này trở thành phương tiện đường bộ chạy nhanh nhất thế giới.