04/08/2022 -  04/08/2022 19:23

Trung Quốc phóng vệ tinh giám sát carbon của hệ sinh thái trên cạn

Ngày 4/8, Trung Quốc đã phóng thành công 1 vệ tinh giám sát carbon của hệ sinh thái trên cạn và 2 vệ tinh khác từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc nước này.