Trung Quốc: Nghệ nhân say mê với nghệ thuật múa rối bóng

Một nghệ nhân về nghệ thuật múa rối bóng ở thành phố Tây An, Trung Quốc, đã tạo ra gần 1.000 con rối trong 20 năm qua.