04/02/2023 -  04/02/2023 17:58

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tránh đánh giá sai vụ khinh khí cầu

Liên quan đến vụ khinh khí cầu Trung Quốc xâm nhập vào không phận Mỹ, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Washington kịp thời liên lạc, tránh đánh giá sai lầm và kiểm soát bất đồng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định đây là tai nạn bất ngờ và bất khả kháng. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố việc đầu tiên cần làm là đưa khinh khí cầu ra khỏi không phận Mỹ.