30/01/2023 -  30/01/2023 10:28

Trung Quốc cấp phép sử dụng 2 loại thuốc nội địa điều trị COVID-19

Ngày 29/1, Cục Quản lý Dược phẩm quốc gia Trung Quốc (NMPA) thông báo cấp phép sử dụng có điều kiện cho 2 loại thuốc nội địa điều trị COVID-19 gồm SIM0417 và VV116.