Trưng bày bộ sưu tập trứng phục sinh Fabergé lớn nhất trong 25 năm tại London

Với hơn 200 món đồ, bộ sưu tập "Fabergé tại London: Từ lãng mạn đến cách mạng" đưa du khách đến với cuộc đời và sự nghiệp của người thợ kim hoàn huyền thoại Carl Fabergé và làm sáng tỏ mối liên hệ của ông với nước Anh mà ít người biết đến.