03/04/2024 -  03/04/2024 19:45

Trách nhiệm đầu tư đúng, đủ, cần thiết cho an toàn, an ninh mạng

(VOVTV) - Chưa có số liệu cụ thể ước định cho những thiệt hại từ vụ tấn công mạng VNDirect do các hacker quốc tế gây ra. Tuy nhiên cần khẳng định đã đến lúc các doanh nghiệp, tổ chức cần có nhận thức và trách nhiệm đầu tư xứng đáng nhất cho công tác bảo mật trong quá trình hoạt động, bởi khi sự cố xảy ra họ chính là đối tượng phải chịu trách nhiệm cao nhất đối với những khách hàng.