21/03/2023 -  21/03/2023 16:32

Toàn cảnh nguồn cơn dẫn đến cuộc khủng hoảng mang tên Credit Suisse

Từ ngân hàng lớn thứ 2 Thụy Sĩ Credit Suisse trở thành một cuộc khủng hoảng. Một hệ quả của việc chậm thích nghi và thất bại trong kiểm soát rủi ro.