Tình hình dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát

Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 diễn ra chiều 26/2, Bộ Y tế cho biết, tình hình dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát tốt ở 12/13 tỉnh, thành phố có dịch.