31/03/2023 -  31/03/2023 17:37

Tìm kiếm, quy tập gần 10.000 hài cốt liệt sĩ từ 2017-2022

Hôm nay, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2017-2022 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2030.