21/02/2023 -  21/02/2023 15:01

Tích hợp đổi giấy phép lái xe tại trung tâm y tế

Sau thời gian thử nghiệm, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng chính thức triển khai tích hợp khám sức khỏe và đăng ký đổi giấy phép lái xe ô tô theo hình thức trực tuyến mức độ 4 từ hạng B2 trở lên. Toàn bộ thủ tục hành chính này được thực hiện và liên thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia.