Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh thử nghiệm bộ đồ phản lực

Nhà phát triển bộ đồ phản lực Gravity Industries mới đây đã hợp tác với Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh để kiểm tra xem sản phẩm của họ có thể hỗ trợ như thế nào khi tác chiến lên tàu ngoài khơi.