Thú vị cuộc thi quả cà chua xấu nhất Tây Ban Nha?

Ở thành phố Tudela, tỉnh tự trị Navare ở Tây Ban Nha, hàng năm đều diễn ra một cuộc thi vô cùng độc đáo: thi xem đâu là quả cà chua xấu nhất.