Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu nhậm chức trước Quốc hội

Chiều nay (26/7), với 479/479 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 95,99% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội khóa 15 đã thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Minh Chính. Sau Lễ tuyên thệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội.