Thổ Nhĩ Kỳ: Bảo tàng đồ chơi Istanbul

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, bảo tàng Đồ chơi Istanbul là điểm vui chơi lý thú cho nhiều em nhỏ, trưng bày một số món đồ chơi cổ có niên đại khoảng 300 năm.