09/03/2023 -  09/03/2023 09:15

Thiếu thuốc, vật tư y tế sẽ không còn là nỗi lo

Những hình ảnh người nhà, người bệnh “vạ vật” chờ đợi trong khuôn viên bệnh viện, trong hành lang, bên ngoài phòng bệnh... người nhà thì lo lắng cho bệnh nhân, bệnh nhân thì vừa điều trị bệnh, vừa lo lắng bệnh viện thiếu thuốc vật tư y tế. Khi biết thông tin Chính phủ ban hành Nghị định 07 và Nghị quyết 30 về tháo gỡ khó khăn cho các bệnh viện trong việc đầu thầu mua sắm thiết bị y tế người dân cảm thấy yên tâm hơn.