21/02/2023 -  21/02/2023 16:49

Thị trường chứng khoán 21/2: Áp lực bán gia tăng trên nhiều nhóm ngành

Thị trường chứng khoán ngày 21/2 đã bắt đầu xuất hiện áp lực bán gia tăng trên nhiều nhóm ngành, khi trước đó Vn index đã có 4 phiên tăng điểm liên tiếp.