“Thẻ xanh” – Chứng nhận giúp trở lại cuộc sống bình thường mới?

Trong bối cảnh cả thế giới đang mong muốn quay trở lại cuộc sống bình thường, nếu kế hoạch cấp "Thẻ xanh" giống như Israel được triển khai ở nhiều quốc gia, đây có thể là một bước thay đổi lớn. Chẳng hạn là một buổi hòa nhạc mà rất nhiều người tham gia đã được tiêm phòng vaccine Covid-19.