Thành phố cảng Tuyền Châu (Trung Quốc) trở thành Di sản UNESCO

Ngày 25/7, trong phiên họp lần thứ 44 diễn ra theo hình thức trực tuyến, Ủy ban Di sản của UNESCO thông báo, UNESCO đã ghi danh thêm 3 địa điểm nổi tiếng ở châu Á vào danh sách Di sản thế giới, trong đó có thành phố cảng Tuyền Châu của Trung Quốc.