10/02/2024 -  10/02/2024 21:55

Tết ấm

(VOVTV) - Năm 2023 là một năm kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động và còn nhiều khó khăn. Đây cũng là năm mà thị trường lao động có nhiều dịch chuyển, nhiều doanh nghiệp đóng cửa và nhiều lao động rời khỏi thị trường lao động. Trong một năm mà doanh thu, lợi nhuận đều sụt giảm mạnh, các doanh nghiệp vẫn nỗ lực để người lao động có một cái “tết ấm”. Đó vừa là cách để doanh nghiệp giữ chân người lao động, vừa là sự tri ân đối với những người đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua 1 năm đầy chông gai.