23/06/2024 -  23/06/2024 20:34

Tăng cường xúc tiến thương mại giảm áp lực tiêu thụ nông sản chính vụ

(VOVTV) - Ngành nông nghiệp đang đối mặt với áp lực lớn tiêu thụ sản phẩm. Các hoạt động xúc tiến thương mại và nỗ lực nâng cáo chất lượng, giá trị nông sản sau thu hoạch được khuyến nghị có ý nghĩa quan trọng góp phần giảm tải những áp lực này.