11/06/2024 -  11/06/2024 15:13

Tăng cường liên kết, hợp tác trong phát triển du lịch vùng biên

(VOVTV) - Các tỉnh biên giới nước không có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế sản xuất, vì thế du lịch chính là con đường ngắn nhất góp phần xóa đói giảm nghèo cho các địa phương có tiềm năng phát triển ngành “công nghiệp không khói”. Đường biên giới đất liền dài, cùng với sự đa dạng bản sắc văn hóa địa phương là lợi thế lớn để các tỉnh biên giới Việt Nam phát triển du lịch biên giới đường bộ. Do vậy, việc thúc đẩy liên kết hợp tác với các tỉnh lân cận trong nước và nước ngoài đang là chiến lược phát triển của các tỉnh vùng biên, giúp phát triển du lịch từ đó phát triển kinh tế xã hội địa phương.