Syria: Quán bánh nhỏ truyền thống hơn 100 năm tuổi

Tại thủ đô Damascus, Syria, có một quán bánh mì cuộn truyền thống tồn tại hơn 100 năm, qua ba thế hệ, và người chủ quán hiện tại đã dành 30 năm để làm công việc này.