30/11/2023 -  30/11/2023 20:11

Sớm công bố đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

(VOVTV) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố phương án thi tốt nghiệp THPT 2025, năm đầu tiên triển khai thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Theo đó, thí sinh sẽ thi theo hình thức 2+2 (2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn), đồng thời sẽ sớm công bố định dạng và cấu trúc đề thi minh họa vào quý IV/2023.