04/06/2023 -  04/06/2023 12:18

Sôi động thị trường du lịch outbound vào mùa hè

Cao điểm hè năm nay đánh dấu sự “trỗi dậy” mạnh mẽ của thị trường du lịch outbound (hay còn goi là du lịch quốc tế), khi người dân đang có xu hướng muốn trải nghiệm những sản phẩm du lịch nước ngoài.